Pořadatel

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky):

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D (samkova@zf.jcu.cz)

Termín konání:

20. – 21. dubna 2017

Místo konání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, pavilon E (nízký pavilon u budovy B), Studentská 809, 370 05 České Budějovice

Přílohy:

Pozvanka_workshop_17