Pořadatel

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky):

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D (samkova@zf.jcu.cz)

Termín konání:

17. – 18. dubna 2014

Místo konání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, budova B (zootechnický pavilon), B 137, Studentská 23, 370 05 České Budějovice

Poznámka:

seminář má omezenou kapacitu

Přílohy:

Pozvánka

Přihláška