Pořadatel

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, OPVK projekt Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky):

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., e-mail: samkova@zf.jcu.cz

Termín konání:

Čtvrtek, pátek, sobota 25. – 27. dubna 2013

Místo konání:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, budova B (zootechnický pavilon), B 432 Studentská 23, 370 05 České Budějovice

Cílová skupina – komu je akce určena:

okruh účastníků z řad profesních pracovníků a pracovníků výzkumu a vývoje, studenty VŠ

Krátká anotace:

Čtvrté pokračování workshopu v kompetenci JČU, přednášky z teorie výroby sýrů budou obsahovat tato témata:kvalita syrového mléka pro výrobu sýrů; mikroorganismy v sýrařství;postup výroby sýrů – jednotlivé technologické operace; úprava mléka před sýřením; solení a zrání sýrů; vady sýrů; zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výroby.

Přihlášky (také na adrese http://kaf.zf.jcu.cz/index.php?p=57) zasílejte do 15. 4. 2013 na samkova@zf.jcu.cz ; seminář má omezenou kapacitu.

Přílohy:

Workshop VS TaP IV – pozvánka (pdf)
Workshop VS TaP IV – přihláška (doc)