Pořadatel

Společnost mladých agrárníků České republiky

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky):

Marie Balabánová, tel.: 732 522 074, balabanova@smacr.cz

Termín konání:

20. – 21. června 2014

Místo konání:

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno – Černá Pole, pavilon M, 1. Patro

Poznámka:

seminář má omezenou kapacitu – max. 10 osob – prosím o registraci účastníků

Přílohy:

Pozvánka & registrační formulář