KLUB PŘÁTEL SÝRŮ, o.s., Dědická 2, 627 00 Brno

IČO 22817875, e-mail: xkalhotk@node.mendelu.cz

KPS_cz

Založeno: 8. 2. 2010

Předseda: Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Cíle:

  1. Propagace a popularizace sýrů jako důležité potraviny
  2. Sdružování odborníků i laiků se zájmem o problematiku sýrařství a sýrů
  3. Osvětová činnost
  4. Tuzemská i mezinárodní spolupráce s právnickými osobami obdobného charakteru

Pořádání zajímavých akcí nejen pro členy:

  1. Přednášky
  2. Ochutnávky sýrů
  3. Výstavy
  4. Semináře, workshopy

Spolupráce s výrobci a prodejci
Spolupráce s obdobnými mezinárodními organizacemi

Přihláška KPS (pdf)
Přihláška KPS (doc)