KA09 Webová podpora projektu

Popis aktivity

Od zahájení projektu budou fungovat internetové stránky projektu. Budou umístěny v rámci webu Agronomické fakulty do sekce Řešené projekty. Webové stránky budou sloužit k usnadnění komunikace mezi realizačním týmem a budou na nich pravidělně uveřejňovány jednotlivé dílčí výstupy projektu.
Jednotlivé práce realizačního týmu: Odpovědnost za obsah stránek má koordinátor projektu v součinnosti s manažerem. Za vytvoření a aktualizaci webové stránky odpovídá Web administrátor.
Časový harmonogram: Webové stránky budou fungovat po celou dobu realizace projektu.
Předpokládaný rozpočet na aktivitu: – Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze projektu.
Publicita: Internetová stránka bude odpovídat Manuálu vizuální identity a bude obsahovat všechna povinná sdělení.

Výstupy aktivity

Předpokládaný obsah webové stránky:

  • základní informace o projektu (název, doba trvání, zodpovědné osoby, cíle, dílčí cíle, zdroj financování, časový harmonogram), včetně fotodokumentace
  • informace týkající se jednotlivých klíčových aktivit
  • uveřejňování dílčích výstupů projektů
  • elektronické podpory klíčových aktivit (prezentace přednášek, seminářů)
  • fotodokumentace klíčových aktivit
  • informace pro realizační tým projektu

Seznam akcí

  • 08.10.2009 MEN Kick-off Meeting
  • 27.11.2009 VÚM Praha SCHŮZKA
  • 5.04.2011 MEN SCHŮZKA Mendelu
  • 27.9.2012 MEN Workshop Udržitelnost projektu Mlékařství.cz

Seznam výstupů