KA08 Tvorba edukativního DVD

Popis aktivity

V průběhu projektu bude vytvořeno DVD, které bude obsahovat vzdělávací dokument – Mléko od prvovýrobce ke spotřebiteli, studijní materiál k problematice kontroly a jakosti mléka a materiály z jednotlivých workshopů. DVD bude sloužit všem uvedeným cílovým skupinám a členům konsorcia k dalšímu vzdělávání vysokoškolských studentů, výzkumných a vývojových pracovníků z cílových skupin i po ukončení projektu v rámci udržitelného rozvoje. DVD bude vytvořeno za odborné pomoci členů konsorcia dodavatelskou firmou vybranou na základě výběrového řízení vypsaného za tímto účelem.

Výstupy aktivity

Edukativní DVD.

Seznam akcí

  • 08.10.2009 MEN Kick-off Meeting
  • 27.11.2009 VÚM Praha SCHŮZKA
  • 20.9.2010 JČU a RAP Porada k edukativnímu DVD na JČU
  • 5.04.2011 MEN SCHŮZKA Mendelu
  • 27.9.2012 MEN Workshop Udržitelnost projektu Mlékařství.cz

Seznam výstupů