KA07 Vzdělávání lektorů na zahraničních, špičkových, mlékařsko-analytických pracovištích

Popis aktivity

Podle příslušného harmonogramu bude uskutečňováno po tři roky pravidelné vzdělávání lektorů partnerských organizací projektu prostřednictvím dvoutýdenních stážových pobytů na špičkových mlékařských analytických pracovištích RIKILT University of Wageningen (Holandsko) a Pieno Tyrimai (Kaunas, Litva). Téma pobytu bude: Studium metod kontroly hygieny a kvality a metod analýz syrového mléka, metod zpracování mléka a metod analýz pitné a technologických vod. RIKILT je prestižní špičkové světové pracoviště výzkumu a kontroly kvality potravin a metod pro kontrolu kvality potravin a krmiv. Dokladem je, že vědečtí pracovníci instituce jsou pravidelně koordinátory evropských a světových výzkumných projektů v oboru kontroly kvality potravin a krmiv. RIKILT a University of Wageningen poskytují stáže pro výzkumné pracovníky a studenty z celého světa. Ústav se podílel na řešení největších potravinových problémů lidstva poslední doby. Pieno Tyrimai je špičkové moderní evropské pracoviště kontroly kvality syrového mléka a servisu pro chovatele dojnic, veterinární lékaře a mlékárny s výzkumně-vědeckým zázemím. Instituce byla zbudována před 15 lety holandskými a německými zkušebnami mléka (Milchpruefring Bayern, LKV Anhalt-Sachsen) v programu PHARE a vybavena převážně holandskou popř. německou mlékařskou analytickou technologií. Nyní organizace přesídlila do nové laboratorní budovy, což výrazně zvýšilo úroveň práce. Příslušní výzkumní pracovníci jsou výrazně publikačně aktivní v oboru zlepšování kvality mléka, zdravotního stavu a welfare dojnic. Vzhledem k vysoké kvalitě použitých technologií a sofistikovanosti a logistice organizace instituce Pieno Tyrimai nyní významně kooperuje na internacionálních projektech zavádění metod analýz kvality a výzkumu mléka, zejména ve východních zemích. Informace získané během studijních pobytů mohou po transferu poznatků a technologií do prostředí českého mlékařství přispět pozitivně k jeho efektivitě.

Výstupy aktivity

Inovace mlékařských referenčních analytických metod používaných na lektorských pracovištích. Aplikace mlékařských referenčních analytických metod na partnerských pracovištích projektu dozná prokazatelné zlepšení relevantní špičkovým pracovištím pro vzdělávací a školicí účely projektu v mlékařském prostředí České republiky.
Vývoj a inovace mlékařských rutinních analytických metod používaných na lektorských pracovištích. Aplikace mlékařských rutinních analytických metod na partnerských pracovištích projektu dozná prokazatelné zlepšení relevantní špičkovým pracovištím pro vzdělávací a školicí účely projektu v mlékařském prostředí České republiky.
Inovace postupů výkonnostního testování věrohodnosti mlékařských analytických výsledků. Použití metod výkonnostního testování správnosti mlékařských analytických výsledků dozná prokazatelné zlepšení relevantní špičkovým pracovištím pro vzdělávací a školicí účely projektu v mlékařském prostředí České republiky.
Vývoj interpretace mlékařských analytických výsledků. Praktická interpretace (kvalitativní, hygienická, zdravotní nebo technologická) mlékařských analytických výsledků na partnerských pracovištích projektu dozná prokazatelné zlepšení sofistikovanosti a efektivity relevantní špičkovým pracovištím pro vzdělávací a školicí účely projektu v mlékařském prostředí České republiky.

Seznam akcí

Seznam výstupů

Fotogalerie