KA06 Vzdělávání perspektivních a kvalifikovaných vedoucích, výzkumných, vývojových a inovačních pracovníků v mlékařském oboru za účelem růstu vzdělanosti a pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti včetně popularizace spotřeby mléka

Popis aktivity

Dvakrát do roka společný workshop pro řešitele vzdělávacího projektu výrobce mléka a zpracovatele mléčných potravin s nabídkou odborných témat a jejich řešení ve vývoji a inovaci mlékařství od produkce mléka až po výrobu produktů.

Výstupy aktivity

Výstupy vzdělávání v dané aktivitě budou formou popularizace výsledků výzkumu spotřeby mléka orientovány nepřímou formou rovněž na potenciální spotřebitelskou veřejnost.

Seznam akcí

Seznam výstupů

Fotogalerie