KA05 Vzdělávací program v oblasti mlékárenských technologií, laboratorních metod a produkce zdravých a bezpečných potravin

Popis aktivity

Aktivita se bude skládat z 5-ti workshopů ročně, 3 budou zaměřeny na vzdělávání mlékárenských pracovníků v oblasti VaV a pracovníků laboratoří, 1 workshop na sýrařské technologie a inovace a pátý bude všeobecně propagující a podporující výzkum a vývoj v oboru v ČR. Cílovou skupinou budou pracovníci VaV v mlékárenském oboru včetně VŠ pracovníků, doktorandů a studentů.

Výstupy aktivity

Formy výstupu vzdělávání v dané aktivitě budou následující:

  • Zpracování programů, osnov a metodických postupů v rámci jednotlivých workshopů.
  • Prezenční listiny dokumentující účast cílových skupin.
  • Dotazníkové šetření účastníků s vyhodnocením efektivity workshopů.
  • Certifikáty pro účastníky.

Seznam akcí

Seznam výstupů

 Fotogalerie