KA04 Vzdělávací program v oblasti produkce a zdravotní nezávadnosti mléka

Popis aktivity

Série workshopů na téma Aktuální otázky jakosti mléka, které budou řešit problematiku jakosti mléka v podhorských a horských oblastech ČR a zdravotní nezávadnost mléka a mléčných výrobků. Témata workshopu se budou řídit aktuálním vývojem v oblasti kontroly a jakosti mléka a jeho zpracování a legislativními otázkami hygieny a nezávadnosti mléka. Součástí budou i témata zaměřená na ekologické mlékařství; zdraví dojených zvířat ve vztahu ke kvalitě mléka a mléčných produktů s možnými vlivy na spotřebitele a na problematiku spotřeby mléka a jeho popularizace.
Přednášková a školicí činnost bude realizována prostřednictvím nově vybudovaného specifického profesionálního konsorcia (organizace navrhovatelů projektu) a přizvanými specialisty. Cílovou skupinou budou studenti a doktorandi specializovaných oborů s tématicky zaměřenými diplomovými a disertačními pracemi; pracovníci výzkumu a vývoje na univerzitách, zejména z oblasti mlékařství.

Výstupy aktivity

Formy výstupu vzdělávání v dané aktivitě budou následující:

  • Zpracování programů, osnov a metodických postupů v rámci jednotlivých workshopů.
  • Prezenční listiny dokumentující účast cílových skupin.
  • Dotazníkové šetření účastníků s vyhodnocením efektivity workshopů.
  • Publikace výsledků výzkumu vnějších vlivů na spotřebu mléka na webových stránkách projektu, v regionálním a odborném tisku.

Seznam akcí

Seznam výstupů

Fotogalerie