KA03 Vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a zpracování mléka, zlepšení kvalifikace vysokoškolských studentů, doktorandů a dalších profesních pracovníků v mlékařském oboru

Popis aktivity

Dvakrát do roka společný workshop s případnou účastí hotujícího profesora pro řešitele vzdělávacího projektu, výrobce mléka a zpracovatele mléčných potravin s nabídkou odborných témat a jejich řešení ve vývoji a inovaci mlékařství od produkce mléka až po výrobu produktů, popularizace výsledků mlékařského výzkumu a spotřeby mléka a mléčných výrobků. Pravidelné vzdělávání vybraných vysokoškolských studentů, doktorandů a pracovníků vývoje a inovací mlékárenské praxe s nezbytnou kvalifikací v oblasti hygiena a mikrobiologie mléka, faktory ovlivňující složení, kvalitu a technologické vlastnosti mléka, faktory ovlivňující kvalitu mléčných výrobků, inovace a zavádění nových technologií do zpracování mléka, informovanost o významu mléka a mléčných výrobků pro lidskou výživu, nové metody hodnocení kvality mléka a mléčných výrobků.

Výstupy aktivity

Pro realizaci budou zpracovány programy a osnovy vzdělávací činnosti, studijní programy, metodické postupy, testy znalostí a zpětná vazba prostřednictvím exploratorních dotazníků. Z této činnosti budou zpracovány průběžné zprávy a publikována odborná sdělení pro zevšeobecnění poznatků ze vzdělávací činnosti v mlékařství.

Seznam akcí

Seznam výstupů

 Fotogalerie