KA02 Vzdělávání pracovníků vývoje a inovací v laboratořích pro kontrolu složení a vlastností mléka pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru

Popis aktivity

Národní referenční laboratoř pro syrové mléko Rapotín a VÚCHS Rapotín bude zabezpečovat pravidelné vzdělávání vedoucích a analytických pracovníků mléčných laboratoří (kontroly užitkovosti a kvality mléka) s nezbytnou kvalifikací o:

  •  principech a provádění analytických metod referenčních i rutinních v kontrole složení a kvality mléka (transfer technologií)
  • postupech validace a akreditace mlékařských analytických metod
  • metodách vyjádření nejistot mlékařských analytických stanovení
  • vývoji aktuálních analytických mlékařských metod (transfer technologií)

Výstupy aktivity

K tomu bude pracoviště provádět publikační činnost pro účely vzdělávání pracovníků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Vzdělávací aktivity budou pravidelně zakončeny průzkumem (ověřovacím testem) nabytých znalostí, vyhodnocením efektivity konkrétní aktivity (dotazníkové šetření účastníků) a předáním relevantního certifikátu o zvyšování kvalifikace např. pro účely plnění plánů vzdělávání laboratorního personálu účastnických organizací (požadavky akreditačních institutů a auditů a certifikačních institutů, např. také pro zajištění ISO účastnických organizací).

Seznam akcí

Seznam výstupů

Fotogalerie