Pořadatel

Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o., OPVK projekt Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky):

Ing. Jiří Cicvárek, MILCOM a.s., Ke Dvoru 12a, Praha 6, tel.: 608 182 402

Termín konání:

Čtvrtek 11. dubna 2013 od 9:00

Místo konání:

José Martího 2, Praha 6, č. místnosti konání semináře bude uvedeno ve vestibulu hotelu

Cílová skupina – komu je akce určena:

okruh účastníků z řad profesních pracovníků a pracovníků výzkumu a vývoje

Krátká anotace:

Odborný a tradiční seminář pod hlavičkou projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost („Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství“) zahrnuje několik přednášek, jejichž společným tématem je produkce zdravotně nezávadného a kvalitního mléka.

  • Ing. Jiří Kopáček, CSc. (ČMSM): Jaký byl rok 2012 v mlékárenství a kam směřuje jeho vývoj?
  • Ing. Petr Roubal, CSc. a kol. (VÚM s.r.o.): Mlékárenský výzkum, vývoj, vzdělávání a pomoc praxi.
  • Ing. I. Němečková1, Ph.D. aj. (VÚM s.r.o., VŠCHT Praha): Nejvýznamnější mikrobiální původci vad mlékárenských výrobků (QJ1210300, QJ1210302).
  • Ing. R. Seydlová (MILCOM a.s.): Situace v kvalitě syrového mléka z pohledu obsahu somatických buněk a možnosti řešení (QJ1210301).
  • Ing. O. Elich aj. (VÚM s.r.o.): Kalibrace IR analyzátorů mléka.
  • MVDr. G. Kunová aj. (VÚM s.r.o., VÚPP, v.v.i.): Výzkum a vývoj synbiotických fermentovaných mlékárenských výrobků (MZe QI91B274).
  • Ing. J. Hanušová (VÚM s.r.o.): Aktuální informace z konference „Prebiotic Summit“ v Bruselu, březen 2013 – věda, legislativa, marketing.
  • Ing. Jiří Cicvárek a kol. (MILCOM a.s.): MILCOM a.s. a VÚM s.r.o. pro podporu mlékárenské praxe.

Přílohy:

Den VÚM – pozvánka (pdf)
Den VÚM – přihláška (pdf)

Pořadatel

Ústav technologie potravin, Ústav chovu a šlechtění zvířat, OPVK projekt Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky):

doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., (+420 54513 3257, sustova@mendelu.cz, www.mlekarstvi.cz ), Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (+420 54513 3264), prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (+420 54513 3230, kuchtik@mendelu.cz )

Termín konání:

seminář a přehlídka sýrů – 16. 5. 2013 (senzorické hodnocení v komisi – 17. 5. 2013)

Místo konání:

Mendelova univerzita v Brně (C01)

Cílová skupina – komu je akce určena:

okruh účastníků z řad farmářů, profesních pracovníků a pracovníků výzkumu a vývoje, vysokoškolských studentů, doktorandů

Krátká anotace:

Odborný seminář s mezinárodní účastí pod hlavičkou projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost („Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství“) zahrnuje několik přednášek, jejichž společným tématem je produkce zdravotně nezávadného a kvalitního mléka, výroba farmářských výrobků, kontrola a zajišťování jakosti produktů. K účastníkům promluví odborníci výzkumu a vývoje, jak z univerzit a výzkumných ústavů ČR, tak i firem. Součástí akce je přehlídka farmářských výrobků zařazených do soutěže o nejlepší výrobek v daných kategoriích, a vyhlášení a udělení cen za nejlepší výrobky z minulého ročníku. Den poté probíhá senzorické hodnocení produktů odbornou komisí.

Přílohy:

Farmářská výroba sýrů – pozvánka (.doc)
Farmářská výroba sýrů – pozvánka (.pdf)

Pořadatel:

Ústav technologie potravin, OPVK projekt Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky):

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (+420 54513 3264, ingrovy.dny@mendelu.cz, mleko@mendelu.cz, http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare)

Termín konání:

28. 2. 2013 (9:00-16:00)

Místo konání:

Mendelova univerzita v Brně (aula)

Cílová skupina — komu je akce určena:

okruh účastníků z řad vysokoškolských studentů, doktorandů, profesních pracovníků a pracovníků výzkumu a vývoje

Krátká anotace:

Odborný seminář u příležitosti Ingrových dnů 2013 pod hlavičkou projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (“Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství”) zahrnuje šest přednášek, jejichž společným tématem je mléko. Ke studentům a pracovníkům výzkumu a vývoje promluví přední odborníci z univerzit a výzkumných ústavů ČR. Program je v přípravě. Tato akce je spolufinancována z ESF a státního rozpočtu ČR, vstup je volný a nepodléhá přihlašování.
Kompletní a aktualizovaný seznam přednášek a sdělení ID 2013 bude vyvěšen zde nebo na webu www.mlekarstvi.cz, v případě dotazů nás můžete kontaktovat i na uvedených e-mailech (mleko@mendelu.cz, ingrovy.dny@mendelu.cz).

Přílohy:

Den s mlékem na MENDELU

Fotogalerie:

Pořadatel:

Ústav technologie potravin

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky):

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (+420 54513 3264,ingrovy.dny@mendelu.cz, miroslav.juzl@mendelu.cz, http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare)

Termín konání:

27. 2. 2012 (9:00-16:00)

Místo konání:

Mendelova univerzita v Brně (aula)
Cílová skupina — komu je akce určena:

široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku

Krátká anotace:

Konference v rámci Ingrových dnů 2013 je tradiční příležitostí k setkání pro široký okruh účastníků z řad akademických pracovníků univerzit, výzkumných a kontrolních institucí, zpracovatelských firem a podniků, ale i jednotlivců se zájmem o danou problematiku. Na programu jsou vyžádané přednášky o jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin v aktuálním kontextu v rámci jednotlivých komodit, respektive o problematice jednotlivých metod hodnocení. V bohaté posterové sekci budou prezentovány výsledky z celého spektra zemědělských surovin, jejich kontroly a výroby a kontroly potravin. V doplňkové sekci budou představeny vybrané projekty OPVK řešené na MENDELU.

Přílohy:

Ingrovy dny 2013 – program

Fotogalerie:

Pořadatel:

Ústav technologie potravin (MENDELU), OPVK projekt Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství, Klub přátel sýrů (MENDELU) a Laktos s.r.o.

Kontaktní osoba (vč. e-mailové adresy, příp. webové stránky):

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (+420 54513 3264, ingrovy.dny@mendelu.cz, miroslav.juzl@mendelu.cz, http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare ),

Termín konání:

26. 2. 2013 až 26. 3. 2013

Místo konání:

Mendelova univerzita v Brně (atrium Z)
Cílová skupina — komu je akce určena:

okruh účastníků z řad vysokoškolských studentů a pracovníků výzkumu, vývoje a široká veřejnost

Krátká anotace:

Výstava z největší světové sbírky sýrových etiket LACTOS COLLECTION u příležitosti Ingrových dnů 2013 pod hlavičkou projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (“Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství”). Akce je mapuje etikety sýru Camembert, kterému se bude věnovat i jedna přednáška na Dnu s mlékem na MENDELU (28.2.2013).

Přílohy:

222 let Camembertu – leták
List z akce – výstava 2013 (shrnutí)

Fotogalerie:

– zahraniční lektor prof. Pavel Jelen, Ph.D., P.Eng. (Kanada)
Editor-in-Chief INTERNATIONAL DAIRY
Datum: 04. 06. 2012 (13.30 – 15.00)
Místo: JU ZF v Českých Budějovicích, učebna B 335
Název projektu: Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0081
Web projektu: http://www.mlekarstvi.cz

2012_06_4._Pozvanka_Jak publikovat

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra veterinárních disciplín a kvality produktů si Vás dovoluje pozvat na odbornou přednášku Ing. Jiřího Kopáčka, CSc.

Datum: 16. dubna 2012
Čas: 14:30 – 16:00 hod.
Místo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, místnost M 6 Studentská 23, 370 05 České Budějovice

PROGRAM PŘEDNÁŠKY:
1. Klasifikace sýrů
2. Současný stav sýrařství v ČR, EU a ve světě
3. Předpokládané trendy

Pozvanka_Kopacek_16.4.12

Datum: 19. – 21. dubna 2012
Místo: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, budova B (zootechnický pavilon), B 432 Studentská 23, 370 05 České Budějovice (http://www2.zf.jcu.cz/~brunaj01/mapa/mapa/)
Název projektu: Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0081 Web projektu: http://www.mlekarstvi.cz


PROGRAM:
Čtvrtek, 19. dubna 2012
945 – 1030 Prezence účastníků, zahájení
1030 – 1130 Teorie výroby sýrů – část 1
1130 – 1230 Oběd
1230 – 1730 Praktická výroba sýrů
Pátek, 20. dubna 2012
830 – 930 Vyhodnocení praktické výroby
930-1215 Teorie výroby sýrů – část 2
1230-1430 Smyslové posouzení výrobků
Sobota, 21. dubna 2012
800 – cca 1300 Exkurze – farma Slunečná


 přednášky z teorie výroby sýrů budou obsahovat tato témata:
 kvalita syrového mléka pro výrobu sýrů; mikroorganismy v sýrařství;
 postup výroby sýrů – jednotlivé technologické operace;
 úprava mléka před sýřením; solení a zrání sýrů; vady sýrů;
 zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výroby

Prihlaska_workshop_19.-21.4.12

Pozvanka_workshop_19.-21.4.12

v rámci „Ingrových dnů 2012“ středa 29. února 2012, aula MENDELU

a jako klíčová aktivita projektu OPVK Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

08:55-09:00 Zahájení Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

09:00-11:30 Dopolední přednášky

prof. Ing.  Pavel Jelen, Ph.D., University of Alberta, CAN: Jakost mléčných výrobků ve světovém výzkumu a publikacích (09:00-09:50)

Ing. Jiří Kopáček, CSc., ČMSM: Mýty o jogurtech (09:50-10:45)

doc. Ing. Jiří Štětina, VŠCHT Praha: Syrovátkové bílkoviny – význam ve výživě a fyzikální vlastnosti (10:45-11:30)

11:30-13:00 Přestávka (prohlížení posterů a prezentace kysaných mléčných výrobků firmy DANONE a.s.)

13:00-15:00 Odpolední přednášky

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.: Srovnání výživové hodnoty mléka a sójových nápojů                  (13:00-13:45)

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D., JČU v Českých Budějovicích: Mastné kyseliny mléčného tuku skotu a faktory ovlivňující jejich zastoupení (13:45-14:15)

MVDr. Halina Matějová, Masarykova univerzita Brno: Aktuální nutriční pohled na mléko                     a mléčné výrobky (14:15-14:40)

doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D., Ing. Táňa Lužová, Ph.D.: Cestování za sýry (14:40-15:00)

09:00-15:00 Posterová sekce

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. a kolektiv: Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství a aktuální problematika jakosti mléčných výrobků řešených Ústavem technologie potravin, AF MENDELU

*Tato akce je určena klíčové skupině studentů VŠ a pracovníkům výzkumu a vývoje, není vyžadován účastnický poplatek. V závorkách je pouze orientační čas.

V případě zájmu nahlaste účast na ingrovy.dny@mendelu.cz nebo mleko@mendelu.cz .

PROGRAM Den s mlekem na MENDELU ID2012

Minisbornik_DsM_ID2012_2

List pro publicitu_ID2012_DsM