Bez n‡zvu-1

„Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství“

Koordinátor projektu: doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. (MENDELU)
Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0081
Partneři:

Termín řešení projektu: 01.10.2009 – 30.09.2012

Projekt je zaměřený na rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především studentů a výzkumných pracovníků.

Cílem projektu je:

 • kontinuální a nadstavbové vzdělávání perspektivních a vedoucích pracovníků výzkumu, vývoje a inovací,
 • přednášková a školící činnost prostřednictvím konsorcia (organizace navrhovatelů projektu),
 • zlepšení informovanosti,
 • propagace a popularizace spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Klíčové aktivity

 1. Kick-off Meeting – 8.10.2009 – zahajovací setkání, vyřešení klíčových otázek a proškolení týmů (MENDELU).
 2. Vzdělávání pracovníků vývoje a inovací v laboratořích pro kontrolu složení a vlastností mléka pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru (VÚCHS).
 3. Vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace výroby a zpracování mléka, zlepšení kvalifikace vysokoškolských studentů, doktorandů a dalších profesních pracovníků v mlékařském oboru (MENDELU).
 4. Vzdělávací program v oblasti produkce a zdravotní nezávadnosti mléka (JČU).
 5. Vzdělávací program v oblasti mlékárenských technologií, laboratorních metod a produkce zdravých a bezpečných potravin (VÚM).
 6. Vzdělávání perspektivních a kvalifikovaných vedoucích, výzkumných, vývojových a inovačních pracovníků v mlékařském oboru za účelem růstu vzdělanosti a pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti včetně popularizace spotřeby mléka (MENDELU).
 7. Vzdělávání lektorů na zahraničních, špičkových mlékařsko-analytických pracovištích (VÚCHS).
 8. Tvorba edukativního DVD (JČU).
 9. Webová podpora projektu (MENDELU).

Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců dotace.